W związku z licznymi pytaniami o nasze produkty poniżej przedstawiamy zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

JAKA JEST PODATNOŚĆ STALI NA OBRÓBKĘ PLASTYCZNĄ

 

 

stale ferrytyczne:
- ograniczone w swojej odkształcalności
- dobre właściwości płynięcia przy głębokim tłoczeniu miseczkowym

stale austenityczne:
- większe umocnienie przez zgniot w porównaniu ze stalami ferrytycznymi i niestopowymi, wyższe zapotrzebowanie
- siły przy odkształcaniu plastycznym
- w procesie tłoczenia możliwa częściowa zmiana struktury na martenzytyczną (do usunięcia w procesie wyżarzania)

UWAGA!!! Podatność stali na głębokie tłoczenie uzależniona jest m.in. od zawartości niklu i wielkości ziarna.
W przypadku materiałów przeznaczonych do głębokiego tłoczenia konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie tych
parametrów z dostawcą!

wykaz norm dotyczących stali odpornej na korozję

numer nazwa

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia

PN-EN 10259 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej. Tolerancje wymiarów, kształtu i masy

PN-EN 10258 Taśma wąska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu

PN-EN 10028-7 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe. Część 7: stale odporne na korozję

PN-EN 10095 Stale i stopy niklu żaroodporne

PN-EN 10272 Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości

 

 

 

 

Powyższe strony i podstrony (odpowiedzi na pytania) zostały przygotowany zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem i ma służyć jako pomoc. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby podane informacje były technicznie poprawne, jednakże nie mogą być one traktowane jako obowiązująca norma i nie są podstawą do składania roszczeń.

smart foreash